Bilgisayar ve Email Kullanım Politikası

Bilgisayar ve E-mail Kullanım Politikası

Antalya Bilim Üniversitesi Personeli, Öğretim üyeleri, Öğrencileri ile iş ilişkisi bulunan diğer taraflar arasındaki iletişimi ve işleyişi kolaylaştırmak için çalışanlarına gerekli bilgi ve iletişim teknolojisini tedarik etmektedir. Personel, Öğretim Üyeleri, Öğrencileri bu teknolojiyi, sorumluluklarının bilincinde olarak, kanunlar ve Üniversitenin iş prensiplerine uyumlu olarak aşağıdaki kurallar çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür:

Bilgisayar kullanımı:

 1. Üniversitedeki tüm bilgisayarlar sadece iş amacı ile kullanılabilir.
 2. Üniversitedeki bilgisayar sistemi kullanımını izleme ve kontrol etmek hakkını saklı tutmaktadır ve ciddi suistimallerle ilgili kanıtlar çalışma sözleşmesinin feshi dahil olmak üzere müeyyidelere tabidir.
 3. Bilgisayar kullanıcı kodları kişiye özel olarak verilmektedir. Kullanıcı kod ve şifrelerinin üçüncü şahıslara söylenmesi yasaktır. Keza, bir kullanıcı kodu ile yapılacak olan tüm işlemler o kullanıcının sorumluluğunda olacaktır.
 4. Üniversitede içindeki bilgisayarlarda oyun oynanması, özel işlerin yapılması, kişisel e-maillerin kontrol edilmesi, iş ile ilisşkisi olmayan internet adreslerinin ziyaret edilmesi, chat yapılması suistimal olarak kabul edilecektir.
 5. Üniversitede bulunan hiçbir bilgisayara Bilgi İşlem departmanının onayı olmaksızın disket, CD, flash memory/disk veya internet kanalı ile program veya dosya yüklenemez.
 6. Anti-Virüs güncellemelerinin düzenli olarak yapıdığından emin olunmalıdır. Bu Üniversitenin bilgi işlem ağının güvenliği için son derece önemlidir.
 7. Bilgisayar kullanıcıları datalarının güncel olarak yedeklemesinin yapıldığından emin olmakla yükümlüdür.
 8. Üniversiteye ait bilgilerde gizlilik esası vardır. Üniversite dışına disket, CD, flash memory/disk veya Elektronik Posta (e-mail) yolu ile bilgi çıkarılması yasaktır.
 9. Ekran koruyucuları ve Ekran duvar kağıtları Marka departmanınca belirlenenin dışına çıkamaz.
 10. Bilgi İşlem Uzmanı tarafından bilgisayar kullanımına ilişkin yapılacak olan tüm uyarılar dikkate alınmalıdır.
 11. Sistem ve dataların güvenliği açısından sakıncalı olabilcek hertürlü durum Bilgi İşlem Uzmanına rapor edilmelidir.

E-mail kullanımı:

 1. Üniversite Elektronik Posta (E-mail) sistemi sadece iş amaçlı olarak kullanılabilir.
 2. Üniversite kanunlar çerçevesinde İşyerindeki Elektronik Posta (E-mail) sistemi kullanımını izleme hakkını saklı tutmaktadır ve ciddi suistimallerle ilgili kanıtlar çalışma sözleşmesinin feshi dahil olmak üzere müeyyidelere tabidir.
 1. Hertürlü ayırımcılık, kabalık, nefret, politika, propaganda, kişisel ticari aktivite, gayriresmi reklam, telif hakkı ve diğer entelektüel mülkiyet haklarını ihlal edebilecek, pornografik, edebe aykırı, taciz, cinsel taciz ve benzeri seksüel materyel içeren; Üniversite adına, Mütevelli Heyeti ile olan ilişkisine zarar verecek veya Mütevelli Heyetine sıkıntı verecek içerik taşıyan elektronik postaların gönderilmesi ve kasti olarak alınması ciddi suistimal olarak kabul edilecektir.
 2. Teklif hakkı, hakaret, ayırımcılık ve yazılı iletişim ile ilgili diğer tüm kanunların elektronik posta gönderileri için de uygulandığı unutulmamalıdır. Üniversite elektronik posta (E-mail) kullanımı nedeniyle meydana gelebilecek herhangi bir zarar için kişileri sorumlu tutacak ve gerekmesi halinde uygun tazmin muameleleri yapılmasını kabul edecektir.
 3. Değersiz, yani rastgele dağıtım listelerine göre gönderilen iş ile ilişkisi olmayan elektronik postaların gönderilmesi ve kasten alınması yasaktır.
 4. E-mail ile iletişim kurulduğunda, göndericinin alıcılar tarafından bir Üniversite temsilcisi olarak addedileceği unutulmamalı; daima profesyonel ve nazik bir üslup kullanılmalı ve mutlaka “konu” kısmında anlamlı bir başlık kullanılmalıdır.
 5. E-mail mesajları yanlış kişilere yollamak kolaydır. Bu nedenle alıcı isimleri dikkatli bir şekilde kontrol edilmeden gönderi yapılmamalıdır.
 6. Ticari hassasiyete sahip, ihtilaflı, mukavele veya diğer kanuni içerikli bilgileri ihtiva eden E- maillerde muhakkak güvenlik amaçlı şifreleme yapılmalıdır.
 7. Eski ve artık ihtiyaç duyulmayacak E-mailler posta kutusundan, dosyalardan ve yedek dosyalardan silinmelidir.
 8. E-mail yolu ile duygusal aceleci, kızgın veya aksi tartışmalar ve gereksiz tepkilerden kesinlikle kaçınılmalıdır. Bir alıcı olarak her E-mail mesajına cevap verilmesi gerekli değildir.
 9. E-mail mesajlarının büyük harfle yazılmasının kızgınlık veya öfke ima edebileceğine dikkat edilmelidir.
 10. Özellikle .exe, .vbs ve .eml uzantılı dosyaların aktif virüs olma ihtimali çok yüksektir. Bu nedenle, bu dosyalar Bilgi İşlem Uzmanının onayı olmaksızın açılmamalıdır.

Yukarıda yazılmış olan konuları okudum ve anladım.Tamamiyle bu hususlara uygun olarak davranacağımı; aksi takdirde bunun ciddi bir disiplin suçu olarak değerlendirileceğini ve Üniversitenin meydana gelebilecek olası bir zararın tazmini hakkı saklı kalmak kaydı ile İş Akdimi sona erdirebileceğini kabul ve beyan ediyorum.

Antalya Bilim Üniversitesinde çalışan tüm Akademik ve idari personel ve öğrenciler bu sözleşme niteliğindeki politikayı kabul etmiş demektir.